ТОО «Arymak Trans Service»

План развития компании

1.обновление устаревшей техники и оборудования;
2.разработка оптимальных тарифных ставок;
3.разработка системы оплаты труда и премирования в зависимости от производственных показателей;
4.усиление контроля за расходом ГСМ и запчастей, а также повышение качества планирование и контроля затрат на осуществление деятельности;
5.обеспечение здорового климата и корпоративных коммуникаций.

1.обновление устаревшей техники и оборудования;

2.разработка оптимальных тарифных ставок;
3.разработка системы оплаты труда и премирования в зависимости от производственных показателей;
4.усиление контроля за расходом ГСМ и запчастей, а также повышение качества планирование и контроля затрат на осуществление деятельности;
5.обеспечение здорового климата и корпоративных коммуникаций.
Компанияның даму жоспары
1. ескірген техника мен жабдықты жаңарту;
2. оңтайлы тарифтік мөлшерлемелер әзірлеу;  
3. өндірістік көрсеткіштерге еңбек ақысын және сыйақы төлеу жүйесін әзірлеу; 
4. ЖЖМ мен қосалқы бөлшектердің жұмсалуын бақылауды күшейту, жоспарлау сапасын және қызметті іске асыруға жұмсалатын шығындарды бақылау сапасын арттыру; 
5. корпоративтік қарым-қатынас пен салауатты ахуалды қамтамасыз ету.