ТОО «Arymak Trans Service»

Президент блогі

Президент блогіҚұрметті әріптестер,

Негізгі жұмысымыз мұнай өндіру бойынша белгіленген жоспар бар, сол жоспарды орындау – негізгі мақсатымыз, сол мақсаттың орындалуына үлес қосу – баршамыздың міндетіміз. Әр адамның еңбек тәртібін және өндірістік тәртіпті, еңбек қауіпсіздігін сақтап, жұмыс орнына, өзіне бекітілген техникаға жауапкершілікпен қарауы – Серіктестіктің жалпы игілігіне қосқан үлесі болады. Серіктестіктің қол жеткізген табысы – әрқайсымыздың шаңырағымыздың несібесі. Ендеше, әрбір шаңырақтың ырыс-несібесі артып, еліміз аман болып, келелі ойлар мен ізгі мақсаттар жүзеге аса берсін!


Игі тілекпен,

Президент
Шаттық Бисембайұлы Кұлшықов.


Құрметті «Argymak TransService» ЖШС Президентінің Блогінің оқырмандары!

Өз тарапыңыздан жазылған хатыңыздың оқылуы үшін белгіленген ережелерді ұстану қажеттігін қаперіңізге береміз. Атап айтқанда, ұсынылатын шаблонның бүкіл тармақтарын дұрыс толтырып, қажет болған жағдайда, сайт модераторы байланысу үшін аты-жөніңізді, e-mail, байланыс телефоныңызды көрсету керек.

Төмендегі мазмұндағы хаттар мен өтініштер қаралмайды:

  • 1. Домалақ арыздар;
  • 2. Былапыт сөздері бар хаттар;
  • 3. Мәселенің мән-жайы көрсетілмеген хаттар;
  • 4. Мәтіні түсініксіз, түсініксіз қысқартулары бар хаттар;
  • 5. Компания басшысының құзіретіне жатпайтын проблемаларды көтерген хаттар.

Уважаемые посетители Блога Президента ТОО «Argymak TransService»!

Для того чтобы ваше письмо было рассмотрено, следует придерживаться установленных правил. В частности, необходимо правильно заполнять все поля предлагаемого шаблона, указывая свои фамилию, имя, отчество, е-mail, конт. телефон, по которому, при необходимости с вами смогут связаться модератор сайта.

Не подлежат рассмотрению:

  • 1. Анонимные обращения
  • 2. Обращения, содержащие нецензурные выражения
  • 3. Обращения, в которых не изложена суть вопроса
  • 4. Обращения с нечитаемым текстом и непонятными сокращениями
  • 5. Указывающие на проблемы, не относящиеся к компетенции руководителя компании
Премодерация

Сайтқа келіп түскен хаттар мен өтініштер, жазу мәдениеті мен этикасына сәйкес, премодерация сүзгісінен өтіп, сосын барып жарияланады және келесі түзетулер жасалатын болады:

Мәтіннен біреуге тіл тигізетін, жала жабатын, абыройға нұқсан келтіретін, өсек мақсатында қолданылатын, ақиқат емес және іскерлік беделге зиянын тигізетін деректер алынып тасталады.

Мәтіннен әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, рулық, тектік-топтық тұрғыдағы алауыздықты тудыруға, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, рулық, тектік-топтық тұрғыда жауласуға, азаматтардың ұлттық қадір-қасиетін, діни сезімін қорлауға, адамдарды шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына қарай кемсітіп, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, рулық, тектік-топтық тұрғыдағы артықшылықты насихаттауға немесе үгіттеуге, халықтың қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына, имандылығына қатер төндіріп, Республиканың конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын күшпен өзгертуге шақыратын деректері бар құрамдас бөліктері алынып тасталуы мүмкін.

Хаттар мен өтініштерді модерациялау және оларға қысқаша болса да жауап беру белгілі бір уақытты алатыны белгілі. Осыған байланысты қайталанған (ұқсас) немесе бұрын берілген материалдардың жарияланбау себебін немесе олардың ағымдағы модерациялану статусын нақтылайтын хаттар мен өтініштер жарияланбауы мүмкін.

Жедел шешуді талап еткен хаттар мен өтініштерге жауап беру мерзіміне қатысты шағымдар және жұмыстан тысқары уақытта түскен материалдар қабылданбайды.

Обращение может быть подвергнуто модерации согласно нормам этики и правилам правописания, и только после этого опубликовано, включая, но не ограничиваясь, следующими правками:

Из текста обращения могут быть исключены сведения оскорбительного характера, содержащие клевету, порочающие сведения, иные сведения, наносящие вред чести, достоинству и деловой репутации, либо используемые в целях диффамации.

Из текста обращения могут быть исключены его составные части, сведения, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, религиозной вражды, оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, пропаганду или агитацию социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, предполагающие дискриминацию по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, содержащие призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Республики, вызывающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности населения.

Как правило, модерация обращения и подготовка даже промежуточного ответа на него занимает определенное время. В связи с чем, могут быть не опубликованы повторные (дублирующие) обращения, либо обращения, уточняющие причину неразмещения ранее поданных обращений или статус их текущей модерации

Не принимаются претензии по срокам реагирования на обращения, требующие оперативного разрешения (вопросы срочного характера), в особенности, поступившие в нерабочее время.

В настоящий момент вопросов в блоге нет


Задать вопрос

Вы можете отправить нам вопрос, на который мы в скором времени ответим.